ChatWork API
Chào mừng bạn đến với
trang tài liệu ChatWork API!

Site tài liệu này cung cấp chi tiết về thiết kế API của công cụ giao tiếp dùng trong mảng kinh doanh sử dụng cloud "Chatwork" dành cho lập trình viên.

* KDDI Chatwork API cũng dùng được API này.
* Thông tin của thời điểm sẽ là: 2018 Year 4 Month 9 Day

ChatWork API là gì?

ChatWork API có thể được sử dụng một cách dễ dàng từ các chương trình khác và có thể cung cấp các event xảy ra trong ChatWork cho các chương trình đó. Nhờ vậy mà có thể thực hiện được các chức năng liên kết sau:

  • Thông báo trên mail nếu có tin nhắn gửi đến ChatWork.
  • Báo lỗi server và chỉ định task cho người liên quan.
  • Sau khi add estimate vào calendar, task cũng sẽ được chỉ định lên ChatWork.

Hãy dùng thử xem!

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng ChatWork API

Đối với khách hàng sử dụng Free plan, Personal plan

Click vào "Tên user" ở phía trên bên phải của màn hình ChatWork, menu sẽ hiện "Cài đặt API" và bạn có thể sử dụng được ngay.

Đối với khách hàng sử dụng Business plan, Enterprise plan, KDDI Chatwork

Khi muốn sử dụng ChatWork API cần gửi yêu cầu cho admin.
Hãy login bằng tài khoản muốn sử dụng API rồi đăng ký theo link bên dưới.

Đăng ký sử dụng API

Trước khi đi vào sử dụng ChatWork API, phải đọc kỹ và xác nhận nội dung về Điều khoản sử dụng ChatWork API.